Din undersökning

Vid första besöket hos oss undersöker vi dina tänder. Då frågar vi om ditt allmänna hälsotillstånd. Detta för att kunna ge dig en säker och trygg behandling. Vi vill också veta hur du tidigare har upplevt dina tandläkarbesök och om du har några speciella önskemål.

Normalt sätter vi av 40-45 minuter så vi kan göra en noggrann undersökning och erbjuda förebyggande behandling så du kan hålla dina tänder friska.
Du får nästan alltid träffa en tandhygienist vid undersökningen för att få råd och tips hur du kan bevara dina tänder friska. Vi tar röntgenbilder och ibland också foto på dina tänder, registrerar vad som tidigare utförts i din mun, och ställer diagnos. Sedan går vi tillsammans igenom det behov av behandling som eventuellt finns. 


Du får alltid en kostnadsberäkning på den föreslagna behandlingen.
När du är färdigbehandlad kommer vi tillsammans överens om lämpligt tidsintervall för återbesök


Tandvårdsrädsla

Ca hälften av alla vuxna uppger att de känner obehag och oro när de besöker tandläkaren. Bland människor som inte går till tandläkaren regelbundet är rädsla ett av de vanligaste skälen till att man inte går. Det är viktigt att du besöker tandvården för att få en regelbunden kontroll av dina tänder och din munhälsa.


Tala om din rädsla

Ibland kan det räcka med att prata med din tandläkare eller tandhygienist för att få mer kontroll över behandlingssituationen. För oss är det viktigt att du känner att du får den information om behandlingen som du behöver för att känna dig trygg i behandlingssituationen. Alla behandlingar som vi utför sker helt på dina villkor. Säger du stopp, genom minsta vink, stannar vi omedelbart. Tillsammans pratar vi om vad du behöver för att våga eller orka fortsätta. Först när du är redo går vi vidare. Sakta men säkert bygger vi på så sätt upp en ömsesidig tillit och guidar dig igenom behandlingen.


Ta kontakt med oss

Vi på Gullvivan dental vill hjälpa dig på allra bästa sätt. Vi vill att du ska känna sig trygg och väl omhändertagen. Tillsammans resonerar vi oss fram till vad som just du behöver för att bli av med din rädsla.
Gullvivan Dental AB    |   Vattugatan 1 - 69231 Kumla     |    019 - 575569    |    info@gullvivandental.se